becknarr

du vet du elsker meg.
(via On the Street…..Via Piave, Milan « The Sartorialist)