becknarr

du vet du elsker meg.
(via Angel`s Point of View: Downtown… Marion Square, Charleston)