becknarr

du vet du elsker meg.
(via On the Street….Via Tortona, Milan « The Sartorialist)